“Burn-out vs depressie”

Veel burn-out symptomen komen overeen met depressie. Wanneer je een burn-out hebt ben je vaak somber en lusteloos, net als mensen met een depressie.

Het verschil is echter dat iemand met een burn-out wel wil, maar door gebrek aan energie niet kan. Iemand met een depressie zou wel kunnen, maar wil niet. Het leven is het niet meer waard.


Depressie is een stemmingsstoornis en burn-out een energiestoornis.